Bangla

|

In onze westerse samenleving hier in Nederland is het de normaalste zaak van de wereld; we draaien de kraan open en we hebben super schoon en veilig water. Dit is echter voor het overgrote deel van de wereld lang niet zo normaal. In Bangladesh wordt veel gebruik gemaakt van handpompen die grondwater oppompen voor dagelijks gebruik zoals wassen, koken en drinken. Op veel plekken zit er in het grondwater vol met het half-metaal arseen. Op de lange termijn heeft arseen ontzettend veel slechte gevolgen voor de gezondheid zoals huidziektes, onvruchtbaarheid en tumoren in de organen.

Project Bangla heeft als doel om een veilige drinkwater voorziening op te zetten op zeer kleine schaal in Bangladesh. Het team bestaat uit vijf master studenten van de faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen van de TU Delft met elk hun specialisme. Het project is gebaseerd op drie pijlers: het vinden van een veilige grondwater bron, het zuiveren en transporteren van het water naar de bewoners en het betrekken van de bewoners bij het project. Dit laatste punt is essentieel voor succes van het project. Het is de bedoeling dat de bewoners in staat zijn om de waterkwaliteit zelf te controleren en het systeem te onderhouden. Als de bewoners betrokken raken en zich ook verantwoordelijk voelen kan het systeem blijven werken in de toekomst. Op deze manier proberen we een duurzame oplossing te vinden en toepassen voor het drinkwater probleem in Bangladesh.

Help mee!

Steun onze projecten vanaf €2,- per maand!

Word donateur Meld jouw project aan