Bangla | Laatste update

Morgen verlaten wij Bangladesh, het was een geweldige en leerzame ervaring. De laatste week was erg druk met de laatste loodjes van het project. Via deze post geven we een update over de resultaten van het project.

Arseen vervuiling van het grondwater heeft een natuurlijke oorzaak. Daarom is een deel van het project gerelateerd aan het bestuderen van de geologie in het dorp in relatie met de gemeten arseen concentraties. Gedurende het onderzoek zijn er verschillende boringen verricht en zijn er grondmonsters genomen in drie verschillende gebieden met een verschillende mate van arseen vervuiling. Tijdens de boringen is de relatie tussen arseen concentratie en sediment kleur bevestigd in het dorp. Gebieden met donker of wit sediment zijn ernstig vervuild en gebieden met rood sediment waren licht of niet vervuild. Met deze informatie kan de juiste locatie worden gevonden voor de waterzuivering.

 

Om het dorpje te voorzien van veilig drinkwater is er een kleinschalige waterzuivering gebouwd. De zuivering heeft de capaciteit om drinkwater voor 20-50 bewoners te leveren, afhankelijk van het watergebruik. De eerste resultaten van de zuivering waren erg positief, bijna al het arseen werd verwijderd en dat terwijl de bron erg vervuild was. Ook is er getest op eventuele micro organismen, die test was gelukkig ook positief.

Helaas begonnen de prestaties van de zuivering na 2 weken gestaag af te nemen. De oorzaak hiervan is waarschijnlijk de te kleine kleppen die dienen als aansluiting voor het spoelwater. Door een te lage watertoevoer kunnen de filters niet goed worden doorgespoeld en worden schoongemaakt.

 

Gelukkig blijft onze begeleider langer in Bangladesh voor zijn onderzoek, hij zal proberen het probleem op te lossen door de aansluitingen te veranderen.  Op deze manier hopen we toch dat de dorpelingen nog veilig water kunnen krijgen.

Om de kwaliteit van het water ook in de toekomst te kunnen waarborgen, moeten de prestaties van de waterzuivering gemonitord worden. Voor het monitoren kunnen smartphones met een specifieke applicatie gebruikt worden in combinatie met striptesten.  Nadat de  verschillende parameters: arseen, ijzer en mangaan zijn getest kon geconcludeerd worden dat smartphones met de applicatie een betrouwbare manier zijn om de waterkwaliteit te monitoren. Op deze manier kan de waterkwaliteit gemakkelijk door een dorpeling gecontroleerd worden.

 

We gaan Bangladesh nu echt verlaten. We hopen dat deze pilot zuivering nog verder verbeterd gaat worden en dat deze in meerdere door arseen vervuilde dorpen wordt toegepast.

Help mee!

Steun onze projecten vanaf €2,- per maand!

Word donateur Meld jouw project aan