Ambassadeurs

De stichting Students4Sustainability wordt van harte aanbevolen door:

MAAIKE ZWART

Wethouder Duurzaamheid, Werk & Inkomen en Economie, Gemeente Delft

Maaike Zwart is sinds juni 2022 wethouder namens STIP met de portefeuilles duurzaamheid, werk & inkomen en economie. Maaike heeft gekozen om de politiek in te gaan, om met haar werk impact te maken op het gebied van klimaatverandering. Daarnaast is ze op persoonlijk niveau ook bezig met een duurzame levensstijl en eet ze bijvoorbeeld veganistisch! Ze is erg betrokken bij de verschillende groene initiatieven in Delft, zo ook bij Students4Sustainability.

Maaike is in Delft opgeleid als stedenbouwkundige. Tijdens haar studie heeft zij o.a. vanuit de studentenraad actief samengewerkt met STIP en nam ze deel aan de Nationale Denktank. Na haar studie is Maaike gaan werken als projectleider bij een gemeente in Trinidad en Tobago waar zij met de lokale bevolking een plan maakte voor verschillende publieke ruimten. Bij Ecorys heeft zij publieke instanties in binnen- en buitenland geholpen met ruimtelijk en economisch advies. Voor Maaike werd voorgedragen als wethouder werkte ze bij de gemeente Amsterdam waar zij onder andere leiding gaf aan de programma’s duurzame gebiedsontwikkeling en Ruimte voor de Stad.

 

 

JACO APPELMAN

Assistant-professor Bio-Inspired Innovation, Universiteit van Utrecht

In 2020 was Jaco Appelman de host van het Symposium ‘The Green Mirror’. Eind 2022 gaf hij ook een lunchlezing over een systeem-transformatie van schaarste naar overvloed. Hiermee is Jaco een grote inspiratie geweest voor studenten aan de TU Delft.

Vanaf 2002 was Jaco voor twaalf jaar lang werkzaam aan de TU Delft, bij de faculteit TBM, op het gebied van ‘Collaboration engineering, ontwikkeling & duurzaamheid en verzorging van onderzoek & onderwijs. Hierna is hij aan de slag gegaan bij de Universiteit Utrecht, waar hij een nieuwe master heeft opgericht. Deze master Bio-Inspired Innovation heeft als doel biologische kennis in te zetten voor het ontwerpen van een circulaire samenleving. Daarnaast heeft hij een boek geschreven, getiteld ‘Zo kan het ook’. In dit boek beschrijft hij hoe een dergelijke samenleving gecreëerd kan worden op een manier die geluk, gezondheid en verbondenheid bevordert.

 

 


 

DONALD POLS 

Directeur van de Nederlandse milieuorganisatie en vereniging Milieudefensie

In 2020 heeft Donald Pols voor S4S een lezing gehouden over de zaak die Milieudefensie heeft aangespannen tegen Shell. Milieudefensie was de eerste organisatie ter wereld die Shell verantwoordelijk hield voor hun CO2-uitstoot. Op 26 mei 2021 werd deze zaak gewonnen. 

Donald Pols is na zijn studie Environmental Policy and Management aan de Universiteit van Amsterdam in 2000 campagneleider geworden bij Milieudefensie. Als expert op het gebied van de financiering van de transitie naar hernieuwbare energie heeft hij in 2008 deelgenomen aan de UNFCCC onderhandelingen. Hierna is Donald Pols directeur van het World Wide Fund for Nature (WWF) in Beijing en senior manager Internationaal Klimaatbeleid voor het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) geweest. In 2015 werd Donald Pols directeur van Milieudefensie, met klimaatrechtvaardigheid als focuspunt

 

 

 

Marianne Thieme

Oud-fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren

Voor het S4S Symposium in 2018 (‘What’s shaping the way to a sustainable future’) was Marianne Thieme één van de vier sprekers van de avond.

Na haar studie rechten aan de Erasmus Universiteit Rotterdam is ze bij een commercieel onderzoeks- en adviesbureau voor de overheid gaan werken. In 2001 werd ze beleidsmedewerker bij de Bont voor Dieren, een stichting die zich inzet voor de bescherming van pelsdieren. Drie jaar later werd ze directeur van de Stichting Wakker Dier. Vervolgens richtte ze samen met anderen in 2002 de Partij voor de Dieren op. Hierbij was ze fractievoorzitter in het Huis van Afgevaardigden sinds 23 november 2006 en een MP sinds 30 november 2006. De Partij voor de Dieren jaagt diervriendelijk noemende politieke partijen aan om harder te gaan lopen voor dierenwelzijn en dierenrechten. 

 

 

Jan Peter Balkenende 

Voormalig minister president

Tijdens de oprichting van S4S was meneer Balkendende aanwezig bij de feestelijke opening, waardoor hij in aanraking is gekomen met de stichting. 

Na geschiedenis te hebben gestudeerd aan de VU van Amsterdam heeft hij zijn docteraal gehaald. In 1982 werd hij actief op politiek gebied, beginnend in de gemeenteraad van Amstelveen. Daarnaast heeft hij zijn rechtgeleerdheid docter titel verdient en is hij bijzonder hoogleraar geworden in christelijk sociaal denken aan de VU. Met deze actergrond begon hij in 1998 in de Tweedekamer wat na 4 jaar leidde tot het premierschap. Na acht jaar Nederland te hebben geleid is hij terug het onderwijs in gegaan. Dit als hoogleraar Governance, Institutions and Internationalisation aan de Erasmus Universiteit. Daarnaast is hij werkzaam als extern adviseur voor accountacy- en adviesbureau Ernst&Young. Door zijn werkzaamheden is hij in 2010 bevorderd tot Ridder Grootkuis in de Orde van Orange Nassau. 

 

 

 

 

Klaas van Egmond

Hoogleraar Geowetenschappen 

In 2018 was Klaas onze avond host van het S4S symposium. Hij heeft levensmiddelentechnologie gestuurdeerd in Wageningen waarmee hij milieu onderzoeker werd. In dit veld is hij ook verder gegaan door in 1972 in dienst te gaan bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Hierbij was hij werkzaam in meerdere functties en gaf hij leiding aan het onderzoek naar luchtvervuiling en aan bodem- en grondwateronderzoek in Nederland. In 1989 werd hij directieur Milieu van RIVM. Na de verzelfstandiging van dit onderdeel werd hij de eerste directeur van het nieuwe Milieu- en Natuurplanbureau. Daarnaast is hij adviseur van de Triodos Bank op het gebied van duurzaamheid. Met deze achtergrond is hij hoogleraar Geowetenschappen (milieukunde en duurzaamheid) geworden aan de Universiteit Utrecht. De kennis die hij heeft opgedaan heeft hij gedeeld door middel van twee boeken; 'Een vorm van beschaving' en 'Sustanable civilization'.

 

 

 

Babette Porcelijn

Ontwerpster en schrijfster

In 2018 was Babette een van onze grote sprekers op het S4S symposium.

Haar basis voor haar carrière legde ze op de TU Delft met Industrieel Ontwerpen. Vanuit hier werd ze ontwerpster, wat resulteerde in haar eigen studio Babette Porcelijn/ Think big act now. Door haar blik steeds meer op duurzaamheid te laten vallen heeft ze het boek  'De Verborgen Impact' geschreven. Dit boek bracht haar in 2017 op nummer 73 in de Trouw Duurzame 100 én naar de finale van de Dutch Design Awards. In De Verborgen Impact onderzoekt ze hoe je als consument zo effectief mogelijk kunt verduurzamen. En dat begint natuurlijk bij: weten waar je grootste impact zit. En precies daar ontdekte zij een grote blinde vlek: de verborgen impact.

 

 

 

 

 

 

 

 

Marja van Bijsterveldt

Burgemeester Delft

Na haar havo volgde Marja van Bijsterveldt een opleiding tot Verpleegkunde-A en werkte ze in de gezondheidszorg. Ze was in deze periode lid van het bestuur van het CDJA en werd in 1990 voor het CDA gekozen in de gemeenteraad van Almere. In september 1994 werd ze burgemeester van de gemeente Schipluiden, op dit moment was zij de jongste in deze functie in Nederland. In november 2002 werd Van Bijsterveldt voorzitter van het CDA. Bij het aantreden van het kabinet-Balkenende IV werd ze aangesteld als staatssecretaris op het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Bij de Tweede Kamerverkiezingen 2010 werd Van Bijsterveldt gekozen in de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Ze was van 2010 to 2012 minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in het kabinet-Balkenende IV in en het kabinet-Rutte I. Sinds juni 2016 is ze burgermeester van Delft.

 

 

 

 

 

 

Karel Luyben

Oud Rector Magnificus Technische Universiteit Delft

Prof. Karel Luyben is sinds januari 2010 Rector Magnificus van de  Technische Universiteit Delft, en heeft een ruime academische staat van dienst. Na afronding van zijn studie Chemical Engineering (TU Eindhoven) werd Luyben in 1983 hoogleraar Bioprocestechnologie in Delft. Hij vervulde vele functies op het terrein van biotechnologie en procestechnologie, bijvoorbeeld als voorzitter en oprichter van de EFB European Section of Biochemical Engineering Science. Gedurende zijn loopbaan heeft hij de industrie geadviseerd op het gebied van technologie en beleid & strategie. Als bestuurder staat Luyben bekend om zijn daadkracht, gedrevenheid en creatief vermogen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Franssen

Oud commissaris van de koningin in de provincie Zuid-Holland

De politieke loopbaan van Jan Franssen begint hij als adviseur van Hans Wiegel. In 1982 behoorde Franssen tot een lichting jonge, ambitieuze VVD-Kamerleden. Ontwikkelde zich snel tot een bekwame woordvoerder onderwijs en binnenlands bestuur en werd later fractiesecretaris. Na zijn vertrek uit de Kamer als burgemeester van Zwolle, voorzitter van de VNG en Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland een bestuurlijk zwaargewicht. Als Commissaris van de Koningin is hij voorzitter van Gedeputeerde Staten èn van Provinciale Staten en vervult zodoende een verbindende rol tussen het dagelijks bestuur van de provincie en de volksvertegenwoordiging.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bas Verkerk

Oud Burgemeester van Delft

Na het behalen van zijn doctoraal in Recht en Planologie aan de Rijksuniversiteit Groningen ging Bas Verkerk aan de slag als jurist bij de Raad van State, om vervolgens fractievoorzitter  van de VVD in Den Haag te worden. Verkerk voerde  arbeidsvoorwaarden onderhandelingen voor gemeenteambtenaren in zijn functie van voorzitter van het College van Arbeidszaken CVA van de VNG. In 2004 werd Verkerk in Brussel benoemd tot vicevoorzitter van het Europese Comité van de Regio's, en sinds 2004 is hij burgemeester van Delft. In 2010 werd hij na een positieve aanbeveling van de gemeenteraad van Delft herbenoemd voor een nieuwe periode van 6 jaar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esther Blom

Projectmanager Duurzaam Ondernemen TU Delft

Esther Blom heeft Bewegingstechnologie aan de Haagse Hogeschool in Den Haag gestudeerd. Na het afronden van haar studie in 2002, werkte ze naast haar onderzoeksbaan bij de faculteit Werktuigbouwkunde van de TU Delft, aan het opzetten van de Movendi Foundation, een stichting die zich inzet voor het verbeteren van leefomstandigheden van mensen met een handicap in ontwikkelingslanden. Esther heeft een bredere interesse voor projecten en ondernemingen in ontwikkelingslanden met een doelstelling gericht op ‘duurzame ontwikkeling’. Sinds 2007 is ze werkzaam als projectmanager/docent aan het Delft Centre for Entrepreneurship, waar zij zich bezig houdt met duurzaam ondernemerschap in het bachelor- en masteronderwijs.

 

Help mee!

Steun onze projecten vanaf €2,- per maand!

Word donateur Meld jouw project aan