Privacyprotocol

Alle contactgegevens van donateurs en externe partijen die Students4Sustainability, in het vervolg S4S genoemd, in bezit heeft zullen met de grootst mogelijke zorg bewaard en beschermd voor zolang de donateur of externe partij hier toestemming voor geeft. De gegevens zullen niet zonder toestemming worden gedeeld. 

Indien een donateur zijn donateurschap wil opzeggen, kan een mail gestuurd worden naar secretaris@students4sustainability.nl. De gegevens van de persoon in kwestie zullen bij beëindiging van het donateurschap uit de database worden verwijderd. Dit geldt ook voor afmeldingen voor de nieuwsbrief. Enkel voor- en achternaam worden tot maximaal een kalenderjaar bewaard ter administratie van donateursuitschrijvingen.

Alle gegevens die worden gevraagd zullen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor de gegevens aan S4S verstrekt zijn en door S4S verzameld zijn. De gegevens die gevraagd worden zijn voor het doel noodzakelijk. 

Voor meer vragen over het privacy protocol dat S4S hanteert, mail naar secretaris@students4sustainability.nl

Help mee!

Steun onze projecten vanaf €2,- per maand!

Word donateur Meld jouw project aan