Bangla | Aankomst

Inmiddels zijn we al meer dan twee weken in het kleurrijke, warme en gastvrije Bangladesh. Eenmaal aangekomen in Rajshahi, een stad in het noord-westen van Bangladesh, waren we enorm gemotiveerd om aan de slag te gaan.

Na een bezoek aan Harian, het project-dorp, werd het belang van ons project nogmaals benadrukt. De inwoners van Harian zijn afhankelijk van het water dat ze oppompen uit waterputten. Dit water bevat echter vaak hoge concentraties arseen, dat bij langdurige blootstelling ernstige gezondheidsproblemen oplevert. In Harian werden in een eerder onderzoek arseenconcentraties van meer dan 500 microgram/liter gevonden. Ter vergelijking: de standaard van de WHO is 10 microgram/liter. Er is dus een serieus probleem in dit kleine dorp en wij gaan ons uiterste best doen een filter te installeren die deze hartelijke mensen van veilig drinkwater kan voorzien.

De eerste twee weken van ons onderzoek staan voornamelijk in het teken van een inventarisatie van de huidige waterkwaliteit. Met behulp van smartphones en simpele striptests, wordt de kwaliteit van alle waterputten in Harian getest. Daarnaast worden er samples genomen die later op de TU Delft uitvoerig worden getest op verschillende waterkwaliteits parameters. De data die volgt uit dit veldonderzoek zal worden geanalyseerd in ons kantoor aan de RUET Universiteit. Met deze data streven we ernaar om het arseen, maar ook ijzer, mangaan en ammonium dat aanwezig is in het grondwater in kaart te brengen. Daarnaast zijn we op zoek naar relaties die bestaan tussen arseen en de andere parameters. Literatuuronderzoek heeft uitgewezen dat de aanwezigheid van arseen vaak gerelateerd is aan de aanwezigheid van ijzer. Aangezien het testen van arseen ingewikkeld is, zou het erg handig zijn als bijvoorbeeld een simpele ijzertest een indicatie kan geven van de aanwezigheid van arseen. Komende weken zullen we verder onderzoek gaan doen naar de relatie tussen de verschillende elementen en zullen we een plan opstellen voor het monitoren van de waterkwaliteit.

Maar voordat de waterkwaliteit uitvoerig gemonitord kan worden, moet de filter zijn geïnstalleerd die het grondwater zuivert van arseen en ijzer. Op dit moment zijn we bezig om een geschikte locatie te vinden voor de filter. Een betonnen dak is een must, daarnaast moet de aangesloten waterput niet te veel arseen bevatten. Een lokale constructeur is de filter aan het maken en zodra een geschikte locatie is gevonden, zal deze worden geïnstalleerd.

Komende weken lees je meer over de voortgang van ons project!

Help mee!

Steun onze projecten vanaf €2,- per maand!

Word donateur Meld jouw project aan