Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden donateurs van S4S

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op donateurs van de Stichting Students4Sustainability, hierna S4S genoemd.
 2. S4S is een Delftse stichting voor en door studenten, die donateurs werft voor de S4S techniekprojecten in ontwikkelingsgebieden.
 3. S4S’ kapitaal wordt geïnvesteerd in projecten in ontwikkelingsgebieden naar aanleiding van technisch onderzoek door studenten en medewerkers van een universiteit. Op de website van S4S zijn de projecten en hun status uitgebreid gedocumenteerd.
 4. Donateurs zijn studenten en medewerkers van de Technische Universiteit Delft en alle overige belangstellenden.
 5. S4S betrekt de donateur bij haar projecten middels nieuwsbrieven en verslagen waarin verantwoording wordt afgelegd van het geïnvesteerde geld, geïnteresseerde studenten in contact worden gebracht met de projecten van S4S en waarin nieuwe plannen bekend worden gemaakt.
 6. De donateur schrijft zich in voor onbepaalde tijd. Tenzij de donateur ervoor kiest een specifiek project te steunen. In dat geval schrijft de donateur zich in voor minstens 8 maanden. 
 7. Om zich uit te schrijven dient de donateur een mail te sturen naar info@students4sustainability.nl. Er geldt een opzeggingstermijn van 1 maand.
 8. Donateursgegevens worden verwerkt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Klik hier voor meer informatie.
 9.  Donatie gebeurt via een automatische incasso.
 10.  De donateur van S4S machtigt Students4Sustainability om iedere maand het opgegeven bedrag van zijn of haar rekening af te schrijven ten bate van de projecten van S4S.
 11. Voor verdere informatie over de werkwijze van de stichting wordt u naar de statuten doorverwezen, deze zijn op te vragen bij het bestuur.
 12.  Het postadres van S4S is: Mekelweg 8, 2628 CD Delft.
 13.  S4S is te bereiken op www.students4sustainability.nl en via info@students4sustainability.nl.
 14.  S4S kan een of meer artikelen van deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen, indien S4S daartoe een zwaarwichtig belang heeft.

Help mee!

Steun onze projecten vanaf €2,- per maand!

Word donateur Meld jouw project aan