Over S4S

De Stichting Students4Sustainability, kortweg S4S, is een studentenorganisatie met als doel de Delftse student te stimuleren innovatieve technieken toe te passen voor een duurzamere wereld. Met 100% van het geld dat wij via donateurs binnen krijgen, geven wij studenten een kans het verschil te maken door middel van technische projecten in ontwikkelingsgebieden te realiseren. S4S biedt deze studenten de kans om hun ideeën op globaal niveau te realiseren enerzijds door financiële steun en anderzijds door ervaringen en kennis te delen. Op deze manier kan het groeiende verschil tussen westerse landen en ontwikkelingslanden worden overbrugd. 

Wij leven in een tijd van grote veranderingen: De wereldbevolking groeit en het klimaat verandert sneller dan ooit. Duurzame technieken zijn nodig om de consequenties hiervan tegen te gaan.

Duurzaamheid kan toegepast worden op kleinschalige en grootschalige niveaus. S4S ziet duurzaamheid daarom als een breed spectrum en wil dit binnen haar doen en laten belichten. Door het organiseren van verschillende activiteiten wil S4S een groot publiek inspireren, informeren en activeren rondom het thema duurzaamheid en de mogelijkheden die het met zich meebrengt. Op deze manier worden de studenten uitgedaagd om buiten de kaders te denken en nieuwe ideeën te genereren die in de praktijk kunnen worden gebracht.

 

Geschiedenis

Jaarverslagen

Help mee!

Steun onze projecten vanaf €2,- per maand!

Word donateur Meld jouw project aan