SweepSmart!

Locatie: India | |

In de komende drie maand, zullen wij samen met SweepSmart!, een pilot testen die een bijdrage zal leveren aan het opruimen van de straten van Bangalore, en mogelijk andere delen van India. SweepSmart! is een sociale ondernemerschap die zich richt op het schoonmaken van de straten van India en lokale afvalsorteerders ondersteunen, door Europese afval kennis toe te passen aan het huidig systeem.

India heeft een groot afvalprobleem waardoor de vervuiling op straten en in rivieren sterk toeneemt. In de informele sector worden afvalsorteerders vaak geëxploiteerd en werken ze onder ellendige omstandigheden met een sterk fluctuerende inkomen. In dit project gaan wij in samenwerking met SweepSmart! een pilot plan testen die uiteindelijk kan ontwikkelen naar een systeem van micro franchises die collecteren, sorteren en recyclen. Dit zou de capaciteit van de gesorteerde afval moeten verhogen, waardoor de inkomen van afvalsorteerders zal stabiliseren en afval naar een stortplaats verminderen. De pilot neemt plaats op twee sites in Bangalore, gerund door WWM&CS (Waste Wise Management and Consulting Services) en Hasiru Dala, om de operationele vatbaarheid van het project te bewijzen, waar we de sorteer en verzamel proces gaan optimaliseren. Na afloop, hopen wij een effectieve collectie system geïmplementeerd te hebben, door middel van een applicatie, IGotGarbage, en een loopband om sorteer efficiëntie te verhogen. 

Help mee!

Steun onze projecten vanaf €2,- per maand!

Word donateur Meld jouw project aan