Rio Coco

Locatie: Nicaragua |

Dit project was oorspronkelijk gepland in Nicaragua. Vanwege de aanhoudende protesten tegen de regering en de onveilige omstandigheden in het land moest de projectlocatie worden gewijzigd. Na een grondige zoekactie werd El Progreso, Panama gekozen als de nieuwe projectlocatie.

Hoewel Panama de afgelopen tien jaar een van de snelst groeiende economieën ter wereld was (7,2 procent gemiddelde jaarlijkse groei) en armoedebestrijding goede resultaten boekt, is armoede nog steeds een groot probleem in landelijke gebieden. Vooral in de gebieden waar de inheemse bevolking leeft, de zogenoemde comarcas, zijn de armoede en extreme armoede cijfers verontrustend hoog: meer dan respectievelijk 70 en 40 procent. De meeste inheemse gebieden worden bewoond door leden van de Emberá-stam. Volgens het ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties leeft 37,3% van de bevolking in Panama onder de armoedegrens.

Gebrek aan diensten in de comarcas zijn een grote zorg, met name toegang tot water en sanitaire voorzieningen. Drinkwatervoorzieningen zijn kwetsbaar en een gebrek aan veilig drinkwater kan de ontwikkeling van het gebied belemmeren.

De belangrijkste focus van dit project is om inzicht te krijgen in haalbare strategieën voor duurzame watervoorziening op het platteland, bewoond door inheemse stammen. Dit wordt gedaan door een interventiestudie uit te voeren in een klein dorpje genaamd El Progreso in de provincie Colon, aan de Caribische kust van Panama. Het project heeft als doel veilig drinkwater te leveren aan de 80 leden van de Emberá-stam, woonachtig in El Progreso. De Emberá-stam is een van de grootste inheemse groepen in Panama. We willen het gebied helpen ontwikkelen op een manier zodat de lokale bevolking op dagelijkse basis gebruik kan maken van veilig drinkwater. Water wordt geleverd door opvang van regenwater op het dak.

Regenwater zal worden opgevangen van daken van huizen en schoolgebouwen. De bouw van de opslagtanks (ferrocement) zal lokaal ondernemerschap stimuleren en werkgelegenheid creëren. Op deze manier zullen we onze eerste stap zetten naar een duurzame lokale onderneming en duurzame werkgelegenheid. Dit kan uiteindelijk resulteren in een ontwikkeling op lange termijn in het gebied rond El Progreso.

Het project zal bestaan uit 3 studieonderwerpen: het optimaliseren van de bouwfase en het onderhoud van de Calabash wateropslagtanks, de kwaliteit en kwantiteit van beschikbare waterbronnen in het gebied (regen, grond- en oppervlaktewater) en wensen en eisen van de bewoners van het gebied.

Het project zal worden uitgevoerd in het dorp El Progreso, in de buurt van Cuango. Na acht weken onderzoek en constructie zijn de watertanks klaar voor gebruik door de gezinnen, één bij elk huis.

 

Help mee!

Steun onze projecten vanaf €2,- per maand!

Word donateur Meld jouw project aan