Nieuw Project: Rio Coco

Veilig drinkwater is niet overal vanzelfsprekend en een gebrek hieraan kan de ontwikkeling van een land sterk remmen. Nicaragua, het op één-na armste land van Centraal-Amerika, is zo’n land. De focus in dit project ligt op drinkwatervoorziening in het gebied rondom de Rio Coco, een vervuilde rivier op de grens met Honduras. We willen gezinnen daar de mogelijkheden bieden om van duurzame ontwikkelingskansen te profiteren door ze van schoon drinkwater te voorzien.

Uit eerder onderzoek in de regio bleken regenwateropvangtanks de meest geschikte drinkwatervoorziening te zijn. De bouw van de watertanks stimuleert lokaal ondernemerschap, werkgelegenheid en lokale innovatie. Zo zetten we de eerste stappen richting een duurzame lokale onderneming en blijvende werkgelegenheid. Het gebied profiteert zo en krijgt de basisbenodigdheden om zich op de lange termijn te blijven ontwikkelen.

 

Het project bestaat naast de bouw van de regenwateropvangsystemen uit drie onderzoeken: het optimaliseren van de Calabash watertanks op robuustheid en onderhoud; onderzoek naar de kwaliteit en kwantiteit van grond-, regen- en rivierwater (en de mate van bruikbaarheid ervan als bron voor drinkwater); en onderzoek naar de wensen en eisen van de lokale bevolking. Zo blijft de lokale bevolking betrokken en is het project ook op de lange termijn succesvol. Ook betrokken is de lokaal opererende stichting SamenScholen. We maken gebruik van de expertise van de Technische Universiteit, van de Nederlandse watersector en de universiteit in Managua.

 

Het project wordt uitgevoerd vanuit de dorpen Klisnak (reparatie bestaande drinkwatersystemen) en El Naranjal (nieuwbouw). De afstand tussen de dorpen is met een wandeling van ongeveer 15 minuten te overbruggen. Beide dorpen liggen aan de Rio Waspuk, bovenstrooms van Esperanza en Waspam. Na acht weken bouwen op locatie zullen de watertanks voor lokale families voltooid en in gebruik genomen zijn.

 

Meer weten? Kijk op www.projectriococo.org of www.instagram.com/project.riococo/

Help mee!

Steun onze projecten vanaf €2,- per maand!

Word donateur Meld jouw project aan