Energizing Uganda

Locatie: Kampala |

Wij zijn drie studenten van de TU Delft. We gaan werken aan een biogasproject in samenwerking met de Ndejje-universiteit in Kampala. We willen een bijdrage leveren door de kloof te overbruggen tussen het probleem van sanitatie en energie in Oeganda.

Vergisters zijn in staat om koeienmest, groenafval en menselijke uitwerpselen om te zetten in zowel biogas als een slib dat als meststof kan worden gebruikt.
Mensen gebruiken momenteel biogas voor koken en licht. Als je een Solid Oxide Fuel Cell (SOFC) combineert met de vergister, wordt het biogas omgezet in elektriciteit.
We gaan onderzoeken of er mogelijkheden zijn voor de integratie van een SOFC in de Oegandese context.

We beginnen met veldwerk en het analyseren van de kwaliteit van biogas dat wordt geproduceerd door verschillende vergisters in Oeganda. Ten tweede gaan we de gegevens analyseren, meerdere scenario's modelleren en een gasreinigingseenheid ontwerpen om waterstofsulfide uit het biogas te verwijderen om de methaanopbrengst te optimaliseren. Daarna zullen we de mogelijkheden onderzoeken om een ​​SOFC te bouwen met lokaal beschikbare bronnen.

We kijken er erg naar uit om samen met de Ndejje-universiteit aan dit project te werken.
Als je geïnteresseerd bent, volg ons dan op Instagram (@energizinguganda)

 https://energizinguganda.wordpress.com/

Help mee!

Steun onze projecten vanaf €2,- per maand!

Word donateur Meld jouw project aan