empowering tanzanian farmers

Locatie: Misungwi, Tanzania |

Namens de minor Internationaal Ondernemerschap en Ontwikkeling aan de TU-Delft installeren we een duurzaam irrigatiesysteem op een boerenschool in Misungwi, Tanzania. Irrigatie maakt het mogelijk om vier keer per jaar te oogsten in plaats van één keer, een waardevolle ontwikkeling voor een land dat worstelt met voedseltekorten. Dit project gebeurt in samenwerking met YEP-Tanzania.

Dit project heeft twee hoofddoelen: een technisch en een educatief doel. Het technische doel richt zich op de ontwikkeling van een irrigatiesysteem voor de buitenlanden van de boerderij. Dit maakt oogsten zelfs tijdens het droge seizoen mogelijk, wat bijdraagt aan verhoogde landbouwproductie en commerciële doelstellingen van de boerderij. Het tweede doel is het aanmoedigen van lokale jonge Tanzanianen om commerciële boeren te worden. YEP leert deze lokale studenten/boeren hoe ze hun eigen commerciële boerderij kunnen starten en investeringsbeslissingen kunnen nemen. We zijn intensief betrokken bij alle fasen van de investeringen om ervoor te zorgen dat het systeem optimaal wordt geïmplementeerd. Naast het technische project betrekken we actief lokale studenten bij onze investeringen. We motiveren hen en leggen de voordelen uit van een irrigatiesysteem, waardoor ze ook in de toekomst, wanneer ze hun eigen boerderij hebben, irrigatie kunnen gebruiken. Op deze manier streven we naar impact op zowel de korte als de lange termijn.


Update:

De kerstvakantie is inmiddels voorbij en er is aanzienlijke vooruitgang geboekt op de boerderij. Het irrigatiesysteem is nu operationeel en er zijn belangrijke verbeteringen aangebracht in de waterinfrastructuur. We hebben strategische afsluitingen in de buizen geplaatst om de waterstroom efficiënt te beheren. Op de boerderij is de zonnepomp aangesloten en wordt het water uit het Victoriameer omhoog pompt naar de nieuwe moedertank met een capaciteit van 10.000 liter. Van daaruit wordt het water met behulp van zwaartekracht over de hele boerderij verspreid.


In de afgelopen weken hebben we niet alleen geïnvesteerd in een grotere moedertank, maar hebben we ook de positie ervan verhoogd, zodat het water soepeler kan stromen dankzij de zwaartekracht. Verder hebben we onder andere geïnvesteerd in een solar-pump house, een watertank van 10.000 liter, een stand van 2,5 meter voor de irrigatietank en extra afsluitingen voor in de buizen. Dit alles is gedaan om het irrigeren mogelijk te maken en te optimaliseren. Het design van de solar pump house is geïntegreerd in de stand van de moedertank, wat een kostenefficiënte en duurzame oplossing is.


Het irrigatiesysteem functioneert nu naar behoren, en we hebben al de eerste tomatenplanten in de grond gezet. In de komende weken zullen alle overige gewassen worden geplant, en in elke tank zal een sluitmechanisme worden geïnstalleerd om overstromingen te voorkomen wanneer ze vol zijn. Om de boeren extra te motiveren hebben zij zelf de aanschaf van alle zaden gefinancierd. Op die manier zullen ze pas de investering terugkrijgen op het moment dat het eindproduct klopt. Zo moedigen we hen aan om het maximale uit het irrigatiesysteem te halen.


Update:

Inmiddels is het project succesvol afgerond en wordt er veel progressie gemaakt op de boerderij. Het gehele druppelirrigatiesysteem is momenteel volledig operationeel, mede dankzij de aanpassingen die we hebben gedaan aan de waterinfrastructuur op de boerderij. Dankzij S4S hebben we dit project kunnen realiseren. S4S heeft ons geholpen om een nieuwe moedertank kunnen kopen van 10.000 liter, die de gehele boerderij voorziet van al het water dat nodig is, en ook heeft S4S het mogelijk gemaakt om de stand van deze tank met 2 meter te verhogen. Op die manier hebben we voldoende waterdruk om het irrigatiesysteem met behulp van zwaartekracht van water te kunnen voorzien.


Op dit moment zijn bijna alle 8000 tomatenzaadjes gegroeid tot tomatenplanten en wordt verwacht dat er aan het eind van april geoogst kan worden. Na deze oogst zullen de boeren de opbrengst van de tomaten gebruiken om geld te sparen voor hun eigen agrarische onderneming in de toekomst. Zodra de tomaten zijn verkocht, zullen ze opnieuw het land in zaaien en dan zullen ze in het volledig droge seizoen opnieuw proberen een succesvolle oogst te realiseren. Met behulp van alle investeringen de afgelopen maanden en dit volledig duurzame irrigatiesysteem is dat nu mogelijk!


Help mee!

Steun onze projecten vanaf €2,- per maand!

Word donateur Meld jouw project aan