UPDATE II: Empowering Tanzanian Farmers

Inmiddels is het project succesvol afgerond en wordt er veel progressie gemaakt op de boerderij. Het gehele druppelirrigatiesysteem is momenteel volledig operationeel, mede dankzij de aanpassingen die we hebben gedaan aan de waterinfrastructuur op de boerderij. Dankzij S4S hebben we dit project kunnen realiseren. S4S heeft ons geholpen om een nieuwe moedertank kunnen kopen van 10.000 liter, die de gehele boerderij voorziet van al het water dat nodig is, en ook heeft S4S het mogelijk gemaakt om de stand van deze tank met 2 meter te verhogen. Op die manier hebben we voldoende waterdruk om het irrigatiesysteem met behulp van zwaartekracht van water te kunnen voorzien.

Op dit moment zijn bijna alle 8000 tomatenzaadjes gegroeid tot tomatenplanten en wordt verwacht dat er aan het eind van april geoogst kan worden. Na deze oogst zullen de boeren de opbrengst van de tomaten gebruiken om geld te sparen voor hun eigen agrarische onderneming in de toekomst. Zodra de tomaten zijn verkocht, zullen ze opnieuw het land in zaaien en dan zullen ze in het volledig droge seizoen opnieuw proberen een succesvolle oogst te realiseren. Met behulp van alle investeringen de afgelopen maanden en dit volledig duurzame irrigatiesysteem is dat nu mogelijk!

Help mee!

Steun onze projecten vanaf €2,- per maand!

Word donateur Meld jouw project aan