Reefy Seagrass - Project Completed!

Er is veel gebeurd sinds onze vorige post. In december zijn al onze 15 testvelden onder water gezet met behulp van nagels en bamboe. We hebben met veel experts gesproken en infographics opgehangen om meer bewustzijn te creëren voor zeegrasrestauratie. Helaas kwam er eind december een grote storm die de testlocaties en jarenoude koraalherstellocaties wegspoelde. We hebben geleerd dat dergelijke stormen eens in de paar jaar voorkomen in Gili en daarom moesten we het prototype steviger maken. In januari hebben we ons prototype herhaald en getest op verschillende kusten van Gili Air. Deze prototypes zijn nog steeds in het water en worden gemonitord door Gili Shark Conservation. Alle gegevens die zijn verzameld door Gili Shark Conservation zullen met ons worden gedeeld, zodat we ook na onze terugkeer naar Nederland op de hoogte blijven. Ook zal Reefy blijven onderzoeken naar zeegrasrestauratiemethoden om het product verder te ontwikkelen.

We kijken met blijdschap en dankbaarheid terug op onze ervaring in Gili Air. We hopen dat de resultaten van de zeegrasstudie het begin kunnen zijn van zeegrasherstel op het eiland en andere plaatsen over de hele wereld.

Help mee!

Steun onze projecten vanaf €2,- per maand!

Word donateur Meld jouw project aan