Cold Chain start met ontwerpfase

De afgelopen tijd heeft team TopDown Delft veldonderzoek verricht in India. Nu het probleem in beeld is gebracht kan het ontwerpen echt beginnen! Vorige week is een tweede groep afgereisd om het project voort te zetten.

Tijdens het veldonderzoek is duidelijk geworden op welke locaties het cold chain project potentie heeft. Op verschillende plaatsen is overlegd met de boeren en is er gekeken naar de manier van werken. Niet alleen de boeren zijn geïnterviewd, ook de rest van de keten is onderzocht. Zo is er gekeken naar het transport en de markt waar de producten verkocht worden. Alles bij elkaar geeft het inzicht waar een nieuw koelsysteem van toegevoegde waarde zou kunnen zijn.

Nu het veldonderzoek gedaan is kan begonnen worden met de ontwerpfase. Op basis van de aanwezige middelen en de behoefte van de boeren zal een koelsysteem met droogijs techniek worden ontworpen. Houd de site in de gaten voor meer informatie of check hun eigen blog op http://www.topdowndelft.nl.

Help mee!

Steun onze projecten vanaf €2,- per maand!

Word donateur Meld jouw project aan