Xtreme Architecture

Locatie: Sint Maarten en Saba | |

Xtreme Architecture is een georganiseerd onderzoeksteam, bestaande uit 65 architectuur masterstudenten van de TU Delft. Ons onderzoeksproject vindt plaats in Sint Maarten en op Saba, gebieden die regelmatig te kampen hebben met klimaatrampen zoals orkanen en aardbevingen. In 2017 raakte meer dan 80% van de gebouwen op Sint Maarten verwoest door orkaan Irma. Om hierop in te spelen willen wij innovatieve bouw- en ontwerpoplossingen bieden voor extreme klimaatomstandigheden in gebieden waar hulp nodig is. We streven naar het versterken van de gemeenschap en het ontwikkelen van verschillende innovatieve manieren om te helpen met orkaan- en aardbevingbestendige bouwoplossingen.

Een nauwe samenwerking met een lokale aannemer geeft het onderzoek relevantie om de lokale partijen ook te benaderen. Het onderzoek tracht te resulteren in individuele ontwerpen voor kleinschalige betaalbare woningen op Sint Maarten en een kinderdagverblijf op Saba, die niet alleen orkaan- en aardbevingsbestendig zijn, maar bovendien grensverleggend op het gebied van circulariteit en duurzaamheid. Het is de bedoeling dat deze projecten daadwerkelijk gebouwd worden, waarbij de regering van Saba in samenwerking met een lokale aannemer ons specifiek heeft gevraagd voor hen te ontwerpen.

In november zijn wij met 25 studenten een week lang op onderzoeksreis geweest naar Sint Maarten en Saba. De groep heeft de ontwerpkavels bezocht en hier kleinschalig onderzoek verricht in de vorm van locatieanalyses. Zo is er o.a. gekeken naar: maatvoering van de kavel; prominente windrichting en bodemsoorten. De gegevens worden meegenomen naar Nederland om de ontwerpen zo specifiek mogelijk te maken en bovendien een circulair en duurzaam ontwerp tot stand te laten brengen. 


Tijdens deze onderzoeksreis hebben wij ook contact gelegd met de lokale bevolking en lokale partijen die betrekking hebben op de bouwsector. De reis heeft ons in staat gesteld om kennis en ideeën uit te wisselen met de lokale bevolking en lokale overheidsinstellingen. Door met deze partijen in gesprek te gaan kregen we waardevolle informatie over hun levensstijl en hun leven in gebieden die te kampen hebben met extreme klimaatomstandigheden. In plaats van vanuit de TU Delft met innovatieve bouwoplossingen te komen, willen wij de mogelijkheid creëren om samen met én voor de lokale bevolking te ontwerpen. Eén dag heeft in het teken gestaan van vrijwilligerswerk, waarbij wij het Vrijwilligers Centrum dat nog altijd orkaanschade heeft met de gehele groep hebben weten op te knappen. Gesprekken met lokale aannemers hebben ons aan het denken gezet om
duurzaamheid niet alleen in de vorm van een ontwerp te implementeren, maar bovendien het belang ervan uit te leggen.


Als eindresultaat volgt de uitwerking de individuele ontwerpen voor kleinschalige betaalbare woningbouw op Sint Maarten en de uitwerking van de ontwerpen voor het kinderdagverblijf op Saba. Deze ontwerpen worden zowel architecturaal als technisch uitgewerkt. Hieruit volgt een boekwerk van interessante nieuwe ontwerpen die zowel inspirerend als informatief werken voor het bouwen met extreme klimaatomstandigheden. Deze kennis wordt gedeeld met zowel Nederlandse als internationale partijen die betrekking hebben binnen deze sector. Om toekomstige rampen te voorkomen zijn onze bouw- en ontwerpoplossingen dan ook van Xtreme belang!

Hein van der Helm, namens Xtreme Architecture

Help mee!

Steun onze projecten vanaf €2,- per maand!

Word donateur Meld jouw project aan