Water resilient greenport RRM

Locatie: Ricanau Mofo, Suriname |

Een van onze doelen was de bouw van oeverbescherming. Het daadwerkelijk realiseren van deze structuur kan de bewoners van Ricanau Mofo activeren om zelf aan de slag te gaan met het aanpakken van oevererosie. We hebben mangroveplanten achter de beschermende schotten geplaatst en kokospalmen langs de rivieroever geplant, waarmee we een natuurlijke oplossing hebben gecreëerd. Deze planten zullen de grond stevig vasthouden en geleidelijk de functie van de schotten overnemen. Verder zijn er informatieborden geplaatst waar zowel in het Nederlands als het Aukaans onze aanbevelingen gepresenteerd worden.

Ons eindresultaat omvat een reeks producten om de continuïteit van dit project te waarborgen, zoals rapportage voor TU Delft, een business case voor indiening bij internationale fondsen, een contactenlijst om opvolging te vergemakkelijken en een database met getijmetingen, debietgegevens en bodemprofielen.

 

Update:

Wat een fantastische afsluiting van 10 weken Suriname!

Een van onze doelen was de bouw van oeverbescherming. Het daadwerkelijk realiseren van deze structuur kan de bewoners van Ricanau Mofo activeren om zelf aan de slag te gaan met het aanpakken van oevererosie. We hebben mangroveplanten achter de beschermende schotten geplaatst en kokospalmen langs de rivieroever geplant, waarmee we een natuurlijke oplossing hebben gecreëerd. Deze planten zullen de grond stevig vasthouden en geleidelijk de functie van de schotten overnemen, waardoor het sediment bij hevige regenval op natuurlijke wijze zal worden vastgehouden en verdere erosie van de oever voorkomt. Verder zijn er informatieborden geplaatst waar zowel in het Nederlands als het Aukaans onze aanbevelingen gepresenteerd worden, voor toekomstige plannen.

Ons eindresultaat omvat een reeks producten om de continuïteit van dit project te waarborgen, zoals rapportage voor TU Delft, een business case voor indiening bij internationale fondsen, een contactenlijst om opvolging te vergemakkelijken en een database met getijmetingen, debietgegevens en bodemprofielen.

Op 6 november 2023 sloten we af met een eindpresentatie in Suriname voor maar liefst 40 genodigden! Er waren verschillende partijen, zoals ministeries en kennisinstituten aanwezig om hun kennis te delen en van elkaars ervaringen te leren. We zijn bijzonder trots op het behaalde eindresultaat, hoewel we ons bewust zijn van de noodzaak van verdere stappen om Ricanau Mofo te blijven ondersteunen en te werken aan een verbeterde leefomgeving.

We willen onze partners bedanken! Waaronder Stichting Economische Ontwikkeling Ricanau Ricanau Mofo (Albert en Rudi) voor hun begeleiding gedurende 10 weken in Suriname. En speciale dank aan het FAST University Fund TU Delft, TU Delft | Global Initiative, en Students4Sustainability voor hun financiële steun.

Help mee!

Steun onze projecten vanaf €2,- per maand!

Word donateur Meld jouw project aan