Empowering Meru Farmers

Locatie: Meru Regio, Kenia |

"Empowering Meru Farmers" is een afstudeerproject dat gericht is op het creëren van positieve verandering in het leven van kleinschalige boeren in de regio Meru in Kenia. Met de introductie van pindateelt in het gebied richt dit project zich op de dringende behoefte aan gespecialiseerde gereedschappen die zowel effectief als betaalbaar zijn. Ondanks dat pinda's een veelbelovend gewas zijn en een voedzame voedselbron vormen voor de lokale gemeenschap, is het oogstproces zeer tijdrovend. Het oogsten van de pinda's gebeurt nu met de hand, waarvoor meerdere mensen worden ingehuurd om te helpen plukken. Door het ontwikkelen van een prototype van een handmatige pinda-dorser die lokaal wordt geproduceerd, streeft het project ernaar boeren, met name vrouwen en jongeren, te versterken door de productiviteit te verbeteren, kosten te besparen en duurzame praktijken te bevorderen. Het project bestaat uit verschillende fasen, te beginnen met onderzoek in Nederland door middel van interviews met experts over de lokale context, culturele nuances en de huidige praktijken van kleinschalige boeren in Meru. Vervolgens leidde een verkenning van de huidige wereldwijde opties tot verschillende initiële schetsen om naar Kenia te brengen.

In Kenia, in nauwe samenwerking met belanghebbenden en lokale experts, omvat het project zowel pindaboeren als een lokaal technisch instituut in het ontwerpproces, waarbij wordt gezorgd voor hun actieve deelname en input. Binnen 6 weken is het doel om een prototype te realiseren dat past bij de specifieke context van de pindaboeren en ook lokaal wordt geproduceerd. Het lokaal maken van de pinda-dorser stimuleert de lokale economie en creëert banen. Bovendien maakt lokale productie de machine toegankelijker voor boeren in Meru, houdt de kosten laag en bevordert de duurzaamheid van het project. Het uitvoeren van uitgebreide beoordelingen om milieu- en sociale impact te evalueren, houdt in dat er contact wordt gelegd met de kleinschalige boeren. Vervolgens legt het project een continu feedbackproces vast, waardoor real-time input van belanghebbenden mogelijk is om het project iteratief te verfijnen.

Help mee!

Steun onze projecten vanaf €2,- per maand!

Word donateur Meld jouw project aan