Bio Solutions

Locatie: Kenia | |

Het gebruik van houtskool voor koken van voedsel in ontwikkelingslanden is een groot probleem. Het gebruik van houtskool is namelijk voor een zeer groot deel verantwoordelijk voor ontbossing, in Kenia is het probleem zelf zo groot dat van het originele woud nog slecht 2 a 3 procent over is. Twee alternatieve voor houtskool, waar Bio Solutions onderzoek naar gaat doen, zijn solar cookers en biogas.

Bio Solutions  gaat naar Malindi waar in het verleden solar cookers zijn geïntroduceerd, probleem is echter dat deze nu niet meer worden gebruikt, de lokale bevolking is weer overgestapt op het gebruik van houtskool. Bio Solutions gaat onderzoeken hoe dit komt en gaat de effectiviteit van de solar cookers optimaliseren.

Verder is er in Malindi een biogas installatie gebouwd en deze is bijna klaar voor gebruik. Bio Solutions gaat assisteren bij de laatste installatie handelingen en met kennis die in Delft is opgedaan gaan ze de biogas installatie zo goed mogelijk afstellen.

S4S assisteert met de sponsoring van meetapparatuur en rekeninggebruik.

Help mee!

Steun onze projecten vanaf €2,- per maand!

Word donateur Meld jouw project aan