Tewaii water research - update III

Kleine eilandstaten in ontwikkeling, zoals de Malediven, hebben een kleine grondwaterlens die voorziet in het grootste deel van de huishoudelijke of irrigatie behoefte aan water. Deze grondwaterlens kan om verschillende redenen vervuild raken: bijvoorbeeld door over extractie, stormvloeden, overmatig gebruik van meststoffen of door lekkende septic tanks.

Voor het meten van de grondwaterkwaliteit is een fieldlab nodig. Met de isolatie van de Maldivische eilanden betekende dit dat onze koffers gevuld waren met apparatuur voor een breed scala aan veldparameters, zoals: nitraat, E. Coli (voor een indicatie van pathogenen), elektrogeleiding, pH- en opgeloste zuurstofsensoren, alkaliteit , ammonium en een koffer uitsluitend voor de slibdichtheidsindex. Na meting zou ook grondwater worden gefilterd en gekoeld om terug naar Nederland te komen voor verdere analyse in het Waterlab.

Voor de plaatsen waar geen put was, werden boorgaten geboord om tot aan het grondwaterpeil te komen. In de eerste dagen werd duidelijk dat E. Coli in een deel van de putten aanwezig was, wat betekent dat het huishoudelijk afvalwater waarschijnlijk zijn weg naar de grond zou vinden.

www.tewaii.com

Help mee!

Steun onze projecten vanaf €2,- per maand!

Word donateur Meld jouw project aan