Cursussen voor boeren in Bondo

Na de bouw van de kas zijn de studenten aan de slag gegaan met de tweede fase van het project: het opzetten van de cursussen. Samen met de studenten van JOOUST hebben ze een voorstel geschreven voor de opzet en de organisatie van de cursussen.

De cursus is opgebouwd naar de verschillende fases van een greenhouse. Zo gaat de eerste module in op de basisprincipes en de constructie van een greenhouse. Vervolgens leren de boeren over het watermanagement en de keuze van gewas. De modules volgen daarmee het hele proces en eindigen met een module over verkoop en boekhouding.

In de organisatie worden de studenten en docenten van JOOUST betrokken. Een aantal gemotiveerde studenten kunnen een deel van de cursussen geven aan de boeren in Bondo, onder begeleiding van docenten. Daarmee is de cursus ook een leerproces voor de studenten.

Tot slot hebben de studenten van het project Greenhouse JOOUST het onderzoek en het plan gepresenteerd aan de decaan van JOOUST en deze heeft ingestemd met de uitvoering ervan. Het plan zal nu daadwerkelijk in de praktijk worden gebracht door de lokale studenten en docenten in Bondo.

Hiermee is het project van Greenhouse JOOUST afgerond en zijn de studenten van dit project een mooie ervaring rijker. Het project heeft veel potentie voor een vervolg project, dus misschien dat jullie volgend jaar meer over Greenhouse JOOUST horen als nieuwe studenten hiermee verder gaan!

Help mee!

Steun onze projecten vanaf €2,- per maand!

Word donateur Meld jouw project aan