Cold Chain draagt project over

Team TopDown heeft het Cold Chain project overgedragen aan Enviu. Enviu zal het testen en de ontwikkeling van het community cooling centre verder op zich nemen.

Afgelopen maanden heeft het TopDown Team onderzocht hoe de economische positie van boeren in India verbeterd kunnen worden door middel van het koelen van landbouwproducten. Door de producten vers te houden kan er een hogere prijs worden gevraagd voor hun producten en kan er worden ingespeeld op de grillen van de markt.
Het ontwerp is gebaseerd op de participatie van de lokale entrepeneurs. Zij zullen het community cooling centre gaan runnen. Boeren kunnen voor een lage prijs hun producten laten koelen in een soort koelhuisje die beheert zal worden door de lokale entrepeneurs.

Dit ontwerp zal door Enviu gebruikt gaan worden. Samen met lokale NGO's en ONergy zullen er op verschillende plaatsen pilots gaan plaatsvinden. Aan de hand van de resultaten van de pilots zal bepaald worden op welke manier het community cooling centre op grotere schaal kan worden toegepast. Op deze manier zal het Cold Chain zichtbaar worden uitgewerkt om zodoende de voedselproductie te vergroten en de economische positie van boeren in ontwikkelingslanden te verbeteren.

Help mee!

Steun onze projecten vanaf €2,- per maand!

Word donateur Meld jouw project aan