Bali Pantai | Metingen

Zoals vorige keer beloofd zullen we in deze update meer informatie geven over onze meet ervaringen.

Laten we beginnen met onze river metingen van afgelopen week. Het hoofddoel van deze metingen is om er achter te komen hoeveel plastic van de rivieren afkomstig uit Zuid-Bali zullen eindigen in de Indische Oceaan. Deze metingen zullen worden uitgevoerd in twee verschillende seizoen, namelijk het droogseizoen en het regenseizoen. Doormiddel van deze metingen kan een relatie gevonden worden tussen de hoeveelheid regen en de mate van plastic transport in de rivieren. Omdat het momenteel nog droogseizoen is hebben we zoals verwacht nog geen schokkende hoeveelheden plastic gevonden. Desondanks zijn de metingen gedurende het droogseizoen van belang voor de evaluatie van de metingen tijdens het regenseizoen.

Na het uitvoeren van onze rivier metingen werd het tijd voor de stranden van Bali. De enorme hoeveelheden plastic die op de stranden van Bali aanspoelen zijn een grote zorg voor lokale- bedrijven en gemeenschappen. Om dit aspect zo duidelijk mogelijk in kaart te brengen gaan we drie stranden monitoren. Een afgelegen strand, een strand dichtbij een riviermonding en een stedelijk strand. Bij deze stranden zal er een gebied van ten minste 100 meter lang gemarkeerd worden en zal al het afval opgeruimd worden. Hierna zullen we het verschillende afval classificeren om meer duidelijkheid te verschaffen over de compositie van het afval wat op de stranden van Bali eindigt. De compositie is van belang omdat dit vergeleken kan worden met de compositie wat gevonden wordt bij onze volgende meting op hetzelfde stuk strand. Door deze data met de data van de rivieren te vergelijken kunnen er conclusies getrokken worden waar het afval oorspronkelijk vandaan komt.  

 

Pantai Project,

Erik, Joris, Reinoud, Thomas & Bas

Help mee!

Steun onze projecten vanaf €2,- per maand!

Word donateur Meld jouw project aan