Shock Safe Nepal team 7

Locatie: Nepal | |

Het initiatief Shock Safe Nepal werd opgericht na de aardbeving van 2015, met als hoofddoel de verloren huizen te herbouwen, terwijl het risico van instorten tijdens toekomstige aardbevingen tot een minimum wordt beperkt. Tot nu toe zijn 6 multidisciplinaire teams van studenten van de TU Delft afgereisd naar Nepal om onderzoek te doen naar hoe dit doel het best kan worden bereikt. Hun doel was om burgers een veilige plek te bieden om in te leven. Wij, als team 7, hebben als doel de kwaliteit van het leven van de burgers te verbeteren door nutsvoorzieningen te integreren in de gebouwen.

Het probleem

Ons project richt zich op het leveren van water aan de gemeenschappen waarvoor de SSN-huizen zijn gebouwd. In dit stadium zijn plattelandsdorpen niet zelfvoorzienend in hun watervoorziening. Wanneer er zich verwoestende aardbevingen voordoen stort de infrastructuur in, wat het leveren van water van water in gevaar brengt omdat dit afhankelijk is van benzine en andere middelen voor het transport ervan naar landelijke gebieden, evenals goede wegomstandigheden.

Onze aanpak

We willen de zelfvoorziening met water van de plattelandsgemeenschappen bereiken door middel van een op de mens gericht ontwerp. Door ons te richten op de behoeften en cultuur van gebruikers, willen we een service ontwerpen die past bij hun dagelijks leven.

We kijken naar ontwerpoplossingen die lokaal kunnen worden vervaardigd, gerepareerd en onderhouden. Verder moet het ontwerp voldoen aan het niveau van schokveiligheid van de SSN-huizen waarvoor het is ontwikkeld. We zullen ons onderzoek in eerste instantie richten op Ratankot, de locatie van het pilot-huis. We gaan de verschillende mogelijkheden onderzoeken van het ontwerpen van een dienst die de hele gemeenschap ten goede zal komen.

Help mee!

Steun onze projecten vanaf €2,- per maand!

Word donateur Meld jouw project aan