R.O.I.S for water purification

Locatie: Uganda | |

In veel ontwikkelingslanden drinkt het armere deel van de bevolking ongezuiverd water. Dit leidt veelal tot ziektes. De mensen hebben geen geld voor een waterzuiveringsinstallatie. Een oplossing voor dit probleem is benodigd, een systeem dat goedkoop is, geen electriciteit benodigt en gerepareerd kan worden door de gebruikers. Een huidige oplossing is het toevoegen van chlorine, maar door een fluctuerende vraag naar water, resulteert dit vaak in een tekort of teveel aan chlorine in het water. Dat is natuurlijk niet de bedoeling!

In het ontwerp van Yask wordt gebruikt gemaakt van een simpele techniek die een zuiverende component in het water brengt door gebruik te maken van de opwaartse kracht van water. Hierdoor wordt een over- of onderdosis van de zuiverende stof voorkomen.

Help mee!

Steun onze projecten vanaf €2,- per maand!

Word donateur Meld jouw project aan