Realize

Locatie: Zuid-Afrika | |

Wereldwijd hebben ongeveer 2.6 miljard mensen gebrek aan veilige toiletten. Slechte sanitaire voorzieningen vergroot de kans op ernstige diarree wat de oorzaak is van de jaarlijkse dood van 1.5 miljoen kinderen. Momenteel zijn er tal van investeringen op gebied van gezondheid, maar aan de bron van ziektes wordt vaak weinig aandacht besteed. De Bill and Melinda Gates Foundation probeert dit probleem aan te pakken door een oplossing te vinden voor dit wereldwijde probleem. De Technische Universiteit Delft heeft een beurs gekregen om een nieuwe technologie te ontwikkelen voor het verwerken van menselijke uitwerpselen. Dit moet mogelijk worden gemaakt zonder connectie van water, energie of riolering. Het voornaamste doel is om dit te realiseren binnen de beschikbare financiële middelen vanuit het perspectief van de arme gebieden in ontwikkelingslanden. Op de faculteit Werktuigbouwkunde wordt een verwerkingstechnologie ontwikkeld dat hierop aansluit. De stap om dit principe daadwerkelijk te implementeren op grote schaal moet echter nog gemaakt worden. De technologie dient nog te worden getransformeerd in een product.

Dit is precies wat een groep studenten van de faculteit Industrieel ontwerpen gaat doen. Zij gaan als onderdeel van hun master een zelfvoorzienend sanitair systeem ontwikkelen dat waarde creëert voor de mensen die leven in de bottom of the pyramid in Durban, Zuid-Afrika. Dit houdt onder meer in dat er een realistisch en werkend prototype wordt ontwikkeld gebaseerd op uitvoerig onderzoek en gebruiksonderzoek in de lokale context. Uiteindelijk wordt dit prototype getest en geëvalueerd binnen deze lokale context waarna aanpassingen worden verricht en aanbevelingen kunnen worden gedaan.

Help mee!

Steun onze projecten vanaf €2,- per maand!

Word donateur Meld jouw project aan