Green frugal energy

Locatie: Oeganda |
Alt image

Wij zijn een interdisciplinair team van drie studenten uit Leiden en Delft die onderzoek doen naar de implementatie van biogasenergie in Oeganda van 6 november 2019 tot 25 januari 2020. Het team bestaat uit IJsbert Bekooy (TUD), Danique François (LU) en Friso Siemensma (LU) en maakt deel uit van de minor 'Frugal Innovation for Sustainable Global Development'. Deze minor is een multidisciplinair programma tussen de TU Delft, de Universiteit Leiden en de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Biogas wordt gegenereerd in eenvoudige constructies waar anaerobe vergisting van ontlastig plaatsvindt. Uitwerpselen van varkens of mensen zijn zeer effectief, maar ook koeienmest is een populaire input. Biogasvergisters zijn populair bij boeren en scholen, maar ze zijn relatief duur. Het gast wordt meestal gebruikt om te koken of voor verlichting. Een bijproduct van de vergisters is slib, waardoor de vergisters nog populairder worden bij boeren omdat het een uitstekende meststof is.

We lopen allemaal stage bij HS Green Energy Engineering Solutions, dicht bij Mutagga, Oeganda. Vorig jaar startte een team van drie TUD-studenten, genaamd 'Energizing Uganda', samen met dit bedrijf een onderzoek naar de verbinding tussen een biogasvergister en een brandstofcel. Hierbij keken ze naar het optimaliseren van prestaties, het verbeteren van de toegankelijkheid en het maken van verslagen over de kosten van SOFC's. Dit bleek een zware uitdaging te zijn.

Dit jaar zijn er geen civiele, mechanische of chemische ingenieurs in het team omdat dit project meer gericht zal zijn op het zakelijke en sociale aspect van biogas. Door observaties te houden en enquêtes te houden, krijgen we een overzicht van de rol van biogas in de samenleving. We zullen een bedrijfsmodel ontwikkelen voor HS Green Energy, waarvan de belangrijkste bron van inkomsten momenteel de installatie van zonnepanelen is. De belangrijkste doelstellingen zijn om een ​​vergister te bouwen op het terrein van HS Green Energy en te helpen bij het ontwerp van een vergister in een klooster in Kijongo, nabij de grens met Tanzania. Hierbij brengen we de drie aspecten van ons onderzoek samen: de sociale, zakelijke en technologische perspectieven op biogas in Oeganda.Als je geïnteresseerd bent in meer informatie, verwijzen we je graag naar @energizinguganda, waar we de Instagram-pagina van het team van vorig jaar zullen voortzetten.

Help mee!

Steun onze projecten vanaf €2,- per maand!

Word donateur Meld jouw project aan