Co-curation “Palermo hosting city” exhibition

Medhak is een project dat is ontworpen met de hoop een verhoging van de sociale cohesie te bereiken in Palermo, een stad die doordrongen is van de huidige humanitaire crisis in de Middellandse Zee.

Het team is opgericht met als direct doel twee jonge migranten te betrekken bij een participerend onderzoek en een tentoonstelling over de betekenis van gastvrijheid in de stad Palermo. De migranten zullen de rol van onderzoekers en curatoren op zich nemen en deelnemen aan een trainingsprogramma met een "learning by doing" -benadering voor de tentoonstelling. Ze zullen hun eigen onderzoekstoolkit ontwerpen, deze naar het veld brengen en itereren; inzichten verzamelen en communiceren.

Medhak heeft echter ook het langetermijndoel om de interacties tussen de inheemse en de migrantengemeenschap van Palermo te onderzoeken en ze op een dergelijke manier te tonen om ze te verbeteren. De getrainde migranten zullen optreden als "vertalers" tussen twee groepen en worden ingebed in de context van een lokaal eco-museum, "Mare Memoria Viva". Het museum dat de knowhow zal verwerven over hoe het onderzoek moet worden ontworpen voor toekomstige acties en tentoonstellingen.

Daarom gaan we door met het doel om de kloof tussen deze twee gemeenschappen te dichten, waardoor ze zich meer welkom voelen in de stad die hun woonplaats is geworden, hetzij door geboorte of door zee.

Help mee!

Steun onze projecten vanaf €2,- per maand!

Word donateur Meld jouw project aan