Cloud Chasers II

Locatie: Alta Verapaz, Guatemala | |

"Cloud Chasers II" is een vervolg op het project "Cloud Chasers I" van januari 2023, met als doel de invloed van een woud van wolken op het stroomgebied van de Mestela-rivier en de bijbehorende belanghebbenden te onderzoeken. Onze primaire onderzoeksvraag luidt: "In hoeverre beïnvloedt de aanwezigheid van een woud van wolken het stroomgebied van de Mestela-rivier, en hoe zal dit de verschillende betrokken belanghebbenden beïnvloeden?"

Om deze vraag te beantwoorden, hebben we een langdurig meetstation opgezet op het terrein van de Community Cloud Forest Conservation. Dit station stelt ons in staat om cruciale parameters zoals regenval, stamstroming, mistinterceptie en vochtigheidsgraad van de grond te monitoren. Als aanvulling op deze gegevens hebben we informatie geïntegreerd van een lokaal weerstation en de afvoer van de Mestela-rivier gemeten om de bouw van een hydrologisch model (Flex-topo model) te initiëren. Dit model simuleert de waterafvoer van de Mestela-rivier, waardoor we verschillende scenario's kunnen uitvoeren en diverse stromen binnen het stroomgebied van de Mestela-rivier kunnen berekenen. Dit draagt ​​bij aan het illustreren van de cruciale rol van het woud van wolken in het ecosysteem.

Parallel aan dit onderzoek hebben we kwalitatieve interviews gehouden voor het beheer van belanghebbenden in het woud van wolken. Deze interviews dienden om uitdagingen en strategieën te identificeren. Subsequent data-analyse stelde ons in staat om deze inzichten te categoriseren en verbanden te leggen. Ons overkoepelende doel is om effectieve beheerstrategieën voor belanghebbenden te formuleren die zijn afgestemd op de CCFC en deze strategieën om te zetten in uitvoerbare initiatieven. Deze inspanningen hebben tot doel zowel de CCFC als de betrokken belanghebbenden te helpen door hun betrokkenheid en begrip van de betekenis van het woud van wolken te vergroten. Een voorbeeld van een bottom-up interventie is dat we momenteel werken aan een stripboek voor kinderen om het belang van het woud van wolken te laten zien en dit te verspreiden in lokale gemeenschappen.

Help mee!

Steun onze projecten vanaf €2,- per maand!

Word donateur Meld jouw project aan