Update Spring Design

In de afgelopen weken heeft team Spring Design zowel haar onderzoek in Manilla afgerond als ook het grootste deel van het vergelijkend contextueel onderzoek verricht in Bacolod. Hoofdconclusie die de groepsleden Stefan en Nina met de hulp van Presidental Commission for the Urban Poor hebben getrokken voor Manilla is dat  er wordt gekozen voor een oplossing op community level: een  (district) binnen een Baranggay (wijk of stadsdeel) wordt voorzien van verschillende units die de water-, sanitatie-, en electriciteitsstromen gaan regelen. Verder richt de unit zich op een sneller herstel en wederopbouw na natuurrampen, de zogenaamde ‘flood recovery’ in plaats van de vaak niet realistische verplaatsing van de urban poor (‘reallocation’) of de preventie (‘flood management’). Dit om via een structurele upgrade de levenskwaliteit te verbeteren.

 

Vervolgens is gekozen voor Bacolod als tweede context, omdat vanwege de ligging hier de impact van natuurrampen het grootst is. Het ligt namelijk direct aan een rechte kustlijn, volledig onder waterniveau en staat onder invloed van 3 rivieren uit de bergen.

 

In de tussentijd hebben groepsleden Emilie en Rixt in Nederland zowel ideeën gegenereerd als ook de 7 tot nu toe bezochte urban poor areas geclassificeerd op acht assen.

Hoofdconclusie hieruit is: dat op twee wijken binnen  Bacolod wordt gefocust voor prototyping en testen: het gebied aan de rivier en het gebied rond de voormalige ferry terminal met huizen op palen buiten de aangelegde kademuren. Beide gebieden zijn gevoelig voor overstromingen. In beide gebieden is de bevolking vooral afhankelijk van de visserij.

Help mee!

Steun onze projecten vanaf €2,- per maand!

Word donateur Meld jouw project aan