Hydropepump Sierra Leone - Terugblik

Hallo allemaal,


We zijn inmiddels weer twee weken verder en kunnen met trots melden dat er nu drie
touwpompen in Sierra Leone staan. In onze vorige update hadden we vermeld dat we twee
extra pompen gingen maken van lokale materialen samen met Gabriel Joe, een van de
werknemers van SEP, zodat zij in de toekomst zelfstandig pompen kunnen maken,
installeren en onderhouden. SEP heeft namelijk gemerkt dat er veel interesse is voor de
pomp vanuit de gemeenschap in Freetown en ziet mogelijkheden om een business rondom
dit pompontwerp te beginnen. De bouw en installatie is allemaal goed verlopen en er staan
nu twee functionerende pompen in de dorpen Macdonald en Rokel. Verder is een derde
pomp in het dorp Makonkarie al in het beton gegoten en klaar voor installatie zodra de
einddiepte van de put bereikt is door de putgravers.
Dit eenvoudige pompontwerp maakt het mogelijk om voor zeer lage prijzen (plm €60) en met
materialen die in de meeste landen beschikbaar zijn, watervoorzieningen te realiseren voor
arme en onontwikkelde gebieden. De pompen in Sierra Leone zijn een proof of concept van
dit ontwerp en hopelijk zullen er in de toekomst nog veel meer van dit soort pompen
geplaatst worden in Sierra Leone en elders in de wereld.


Wij willen Students4Sustainability en iedereen die dit project heeft gesteund hartelijk
bedanken voor alle support. Voor vragen m.b.t. dit project kunt u ons bereiken via:
students@sep-sl.org .


Groetjes,
Rolf, Laurens & Tetsuo

Help mee!

Steun onze projecten vanaf €2,- per maand!

Word donateur Meld jouw project aan