Aquaponics - Update II

Aangezien een toename van het inkomen onze belangrijkste focus was, probeerden we een heleboel verschillende dingen. Het systeem is bedoeld om het inkomen van het centrum te verhogen. We zijn daarom begonnen met het creëren van een seizoensgebonden gewasplan. In dit plan, geven we richtlijnen over hoe bepaalde gewassen moeten worden behandeld en hun ideale sitauties, zoals de ideale groeitemperatuur. We hebben ook gekeken naar wat voor soort gewassen er in dit plan moeten komen, door aan onze klanten te vragen voor welke gewassen ze het meest zouden betalen.

 

We hadden ook een ontmoeting met een mogelijke toekomstige klant. Hoewel deze klant nog niet klaar was voor een samenwerking, zijn ze wel zeer geïnteresseerd. Onze grootste focus echter, was de uitbreiding van het systeem. We waren in staat om het systeem uit te breiden tot ongeveer twee keer zo groot. Het uitbreiden van het systeem zal helpen om de opbrengst en dus de winst te verhogen.

Ons laatste doel, kijkend naar de continuïteit van het project, was ook erg belangrijk. Omdat externe studenten alleen aanwezig zijn om het project drie maanden per jaar te begeleiden, is het project in de handen van de lokale toezichthouders voor de andere negen maanden. Om de continuïteit van het project te verbeteren, willen we een commissie samenstellen die uit studenten van verschillende faculteiten bestaat. We hebben de eerste stap gezet door de eerste lokale stagiair ooit te introduceren, een student van de faculteit landbouw.

Daarnaast hadden we ook ontmoetingen met veel verschillende bedrijven, die ons op verschillende manieren helpen. Door meer mensen betrokken te krijgen kunnen we de verantwoordelijkheden verdelen over meer mensen dan alleen de twee begeleiders.

Dit project is erg inspirerend omdat het een heleboel mensen bij elkaar brengt en het een lokale gemeenschap helpt. We vinden dat het project nog niet tot stilstand mag komen en daarom hebben we het gevoel dat het zeer nuttig zou zijn om een nieuwe groep studenten van de TU Delft er nog een aantal jaar naar toe te sturen. Uiteindelijk zou het geweldig zijn als het systeem in heel Afrika zou kunnen worden gebruikt.

Help mee!

Steun onze projecten vanaf €2,- per maand!

Word donateur Meld jouw project aan