Water voor Filippijnen

|

Water in Ambalgan, Filippijnen

In 2007 is Harmen van der Laan, Msc. student Civil Engineering, specialisatie Sanitary Engineering voor 3 maanden op stage in de Filippijnen. Doel van zijn opdracht is het onderzoeken van het drinkwaterprobleem en het ontwerpen van een drinkwatersysteem als oplossing voor het watertekort. Het aanwezige drinkwatersysteem is dan al zo’n 30 jaar oud en kan de gebruikers, die aanzienlijk gegroeid zijn, niet meer meer van water voorzien. 70% van de mensen de hele dag geen tot genoeg schoon drinkwater. De mensen daar kunnen zichzelf net onderhouden maar zijn niet in staat te investeren om hun welvaart te vergroten. In november 2007 gaat Harmen aan de slag met 2 andere studenten om het benodigde kapitaal bij elkaar te krijgen en het plan voor een drinkwaterproject nog verder uit te werken.

Ownership & Capacity buidling

Op zich is er genoeg water in de omgeving en in de grond. Het probleem is het mis-management en het tekort aan onderhoud van het aanwezige systeem. Door de verschillen in macht en rijkdom is het voor de normale man onmogelijk hier iets aan te doen. Het drinkwaterproject kan alleen een succes in de toekomst blijven wanneer het project niet vóór de mensen, maar dóór de mensen is bedacht en hun werkwijze en prioriteiten vanaf het eerste moment de basis vormen voor het project. Naast dit ownership is ook capacity buidling belangrijk. Alleen een stevige organisatie  zijn in staat zelf problemen op te lossen. Dit wordt bereikt door het trainen van individuele mensen die passen binnen hun cultuur.

Techniek

Het water moet worden opgepompt van zo’n 90 meter diepte. Het water dat daar vandaan komt is van goede kwaliteit. Om betrouwbaar drinkwater te krijgen is chloor desinfectie vereist. Hoewel het om kleine hoeveelheden chloor gaat, legt een dergelijk systeem hogere eisen op aan het personeel. Om drukverlies bij de gebruikers te ondervangen wordt er een toren van 12 tot 15 meter hoog gebouwd met een volume van 25 kubieke meter. De toren wordt van staal en beton gemaakt. Het water wordt vervolgens door een 4,5 km lang leidingnetwerk bij de gebruiker gebracht. De capaciteit van het netwerk voldoende voor de levensduur van de pijpen.

 

Meer informatie kunt u vinden op de website van Water voor Filippijnen.
Water voor Filippijnen heeft een aantal filmpjes:
filmpje 1
filmpje 2
filmpje 3


Help mee!

Steun onze projecten vanaf €2,- per maand!

Word donateur Meld jouw project aan