Laatste projectnieuws

 • Shock Safe Nepal team 7

  `Shock Safe Nepal team 7 | Update 3

  18 nov. 2018

  Welcome to our Bi-Weekly Update! This is a summary of the work carried out by the team from November 5 to November 16. These weeks were all about Ideation. The team gathered to give shape to the different ideas that came from the previous phases of the project. Furthermore, the team discussed the concepts with the project’s coaches, and is going have a call with the company to do so with them. The feedback from these meetings and calls will guide the team into the coming Prototyping Phase.

 • Shock Safe Nepal team 7

  Shock Safe Nepal team 7 | Update 2

  13 nov. 2018

  Welkom bij onze tweede update! Dit is een samenvatting van het verrichte werk door het team van oktober 22 tot 2 november. Deze weken stonden in het teken van
  een opnieuw ontworpen Design Brief, en een nauwere samenwerking met onze partner in Nepal, het bedrijf Smart Paani. Verder heeft het team contact opgenomen met verschillende experts en eerdere teams die hebben gewerkt in deze context om ons voor te bereiden op de komende Ideation Phase van het project.

 • Shock Safe Nepal team 7

  Shock Safe Nepal team 7 | Update 1

  13 nov. 2018

  Na de aardbeving in Nepal van 2015 waren grote delen van het land verwoest. Het initiatief Shock Safe Nepal werd opgericht met als hoofddoel de verloren huizen te herbouwen, en het risico van instorten tijdens toekomstige aardbevingen tot een minimum te beperken. Tot nu toe zijn 6 multidisciplinaire teams van studenten van de TU Delft naar Nepal gereisd om onderzoek uit te voeren naar hoe dit hoofddoel het best kan worden bereikt. Hun doel was om burgers een veilige plek bieden om in te leven. Wij, als team 7, willen de kwaliteit van het leven van de burgers verbeteren door nutsvoorzieningen te integreren in de gebouwen.

Shock Safe Nepal team 7

 

Het initiatief Shock Safe Nepal werd opgericht na de aardbeving van 2015, met als hoofddoel de verloren huizen te herbouwen, terwijl het risico van instorten tijdens toekomstige aardbevingen tot een minimum wordt beperkt. Tot nu toe zijn 6 multidisciplinaire teams van studenten van de TU Delft afgereisd naar Nepal om onderzoek te doen naar hoe dit doel het best kan worden bereikt. Hun doel was om burgers een veilige plek te bieden om in te leven. Wij, als team 7, hebben als doel de kwaliteit van het leven van de burgers te verbeteren door nutsvoorzieningen te integreren in de gebouwen.

Het probleem

Ons project richt zich op het leveren van water aan de gemeenschappen waarvoor de SSN-huizen zijn gebouwd. In dit stadium zijn plattelandsdorpen niet zelfvoorzienend in hun watervoorziening. Wanneer er zich verwoestende aardbevingen voordoen stort de infrastructuur in, wat het leveren van water van water in gevaar brengt omdat dit afhankelijk is van benzine en andere middelen voor het transport ervan naar landelijke gebieden, evenals goede wegomstandigheden.

Onze aanpak

We willen de zelfvoorziening met water van de plattelandsgemeenschappen bereiken door middel van een op de mens gericht ontwerp. Door ons te richten op de behoeften en cultuur van gebruikers, willen we een service ontwerpen die past bij hun dagelijks leven.

We kijken naar ontwerpoplossingen die lokaal kunnen worden vervaardigd, gerepareerd en onderhouden. Verder moet het ontwerp voldoen aan het niveau van schokveiligheid van de SSN-huizen waarvoor het is ontwikkeld. We zullen ons onderzoek in eerste instantie richten op Ratankot, de locatie van het pilot-huis. We gaan de verschillende mogelijkheden onderzoeken van het ontwerpen van een dienst die de hele gemeenschap ten goede zal komen.