Laatste projectnieuws

 • Plastic Upcycling

  Plastic Upcycling update 4

  27 nov. 2016

  Het werk in Colombia zit er weer bijna op. De afgelopen weken stonden in het teken van ideeën bedenken, ontwerpen, prototyping en gebruikerstesten. Tijdens de ideeënfase kreeg ik hulp van leerlingen van Tecnoacademia tijdens een co-creatie sessie, deze leerlingen volgen een extra programma naast het reguliere onderwijs en werken daarom o.a. ook met 3D printers. Na het opstellen van een aantal concepten, is er uiteindelijk één concept uitgekozen om mee verder te gaan. Dit is een product service combinatie waarbij het product een educatief spel is en de service een online platform. Dit spel heet “Juega la Abeja” (“Speel de Bij”). “Abeja” heeft in Colombia, naast het insect, nog een andere betekenis, namelijk een slim en sluw persoon.

 • Plastic Upcycling

  Update 3

  20 sep. 2016

  Na bijna drie maanden van onderzoek, waarvan de afgelopen vijf weken in Colombia, is de analyse fase afgerond. In Colombia was het onderzoek met name gericht op de scholen en 3D print bedrijven. Ik mocht bij twee publieke scholen en twee privé scholen mijn onderzoek uitvoeren met schoolkinderen en docenten.

 • Plastic Upcycling

  S4S update #2

  18 aug. 2016

  Sinds eind juli ben ik in Colombia voor mijn afstudeerproject (MSc. Integrated Product Design) voor de Nederlandse start-up Urban Mining. Na ongeveer twee maanden literatuuronderzoek en voorbereiding kon het echte werk in Colombia beginnen.

Plastic Upcycling

Het project “Plastic Upcycling in Colombia” is het afstudeerproject van Tessa Vaendel voor de Master Integrated Product Design. Samen met de start-up Urban Mining – die met haar concept in januari 2016 de Haagse Vernieuwers Challenge heeft gewonnen, alsmede in april 2016 de Plastic Fantastic challenge – zal een product ontworpen worden dat gemaakt kan worden van plastic afval. Dit project vindt plaats in Cundinamarca (116 gemeenten rondom en inclusief Bogota), een ruraal gebied in Colombia, waar veel mensen tot de informele sector behoren.

Afval wordt hier ingezameld en ingeleverd in ruil voor een klein inkomen, maar een groot deel van het afval eindigt nog steeds op de afvalberg of in de natuur. Door een product te maken van dit plastic afval (met name PE en PET) met een positieve impact voor dezelfde doelgroep, is het streven om het afval meer waarde te geven en zodoende meer inkomen de genereren voor deze informele sector, dit kan weer ten goede komen van educatie en ondernemerschap. Tegelijkertijd zal er dan minder afval op de afvalberg of in het milieu terechtkomen.

Het product zal ontworpen worden voor educatieve doeleinden, bijvoorbeeld educatief speelgoed of school benodigdheden. Het exacte product zal tijdens de analysefase en het ontwerpproces bepaald worden in Colombia. Het product wordt gemaakt door het upcyclen van plastic afval met behulp van een 3D-printer. Uiteindelijke zal er ook in Colombia een prototype gemaakt en getest worden.

Door het stimuleren van plastic upcycling binnen deze context wordt er ingezet op het creëren van meerwaarde voor materiaal-aspecten (van plastic afval naar product), voor economische aspecten (van informele naar formele markt en het stimuleren van ondernemerschap) en voor sociale aspecten (bevorderen van educatie en werkgelegenheid).