Laatste projectnieuws

  • FertileGrounds

    FertileGrounds | eerste weken

    7 dec. 2017

    In de eerste 2 weken hebben we veel vergaderingen gehad met belanghebbenden in ons project, zoals het Department of Agriculture, prof. Takatso Mofokeng, Nickey Jansen van Rensburg, de studenten die het project aan ons overdragen, en veel experts op het gebied van biogas die ons kunnen helpen op de Universiteit van Johannesburg. We hebben veel afspraken gemaakt over ons project, deadlines gesteld, en ons onderzoek op de boerderijen voorbereid.

FertileGrounds

Wij, Joris, Victor en Fabian gaan onderzoek doen naar de mogelijkheden tot zelfregulering bij opkomende boeren in de Vrijstaat provincie in Zuid-Afrika.

We zullen hier 3 maanden verblijven, van 5 november tot en met 31 januari. Het doel van ons project is het reduceren van afval materiaal en de boeren zelfregulerend maken op een duurzame wijze. Ons onderzoek zal gefocust zijn op bewustzijn vergroten op het gebied van biogas-installaties, het onderzoeken van de mogelijkheden van het gebruik van de residu ‘slurry’, en de verkoop hiervan als kunstmest, en het maken van een biogas-installatie prototype. Er zijn veel partijen die zullen profiteren van ons project, aangezien elektriciteit en gas een dure en onbetrouwbare voorziening is in Zuid-Afrika. Daarnaast is een groot deel van het Zuid-Afrikaanse land onvruchtbaar, waardoor er veel vraag is naar kunstmest.