Am I a Designer?

Locatie: Kan ontwikkelingswerk bijdragen aan armoedebestrijding? | |

In November 2012 vertrekken Jeroen Spoelstra en Boukje Vastbinder voor een reis over de wereld. Alle vijf de continenten worden bezocht waarbij verscheidene ontwikkelingsprojecten geobserveerd worden. Het onderzoek wat zij gaan doen richt ze op de bijdragen die ontwerpers en entrepeneurs kunnen leveren aan armoedebestrijding.

Het Am I a Designer? onderzoek verricht veldonderzoek door middel van interviews, beeldmateriaal verzamelen, discussies, samenwerking en meer. Projecten die zeggen bij te dragen aan armoedebestrijding worden bezocht, deskundigen en proffessors worden geinterviewd en betrokkenen worden naar hun mening gevraagd. Er zullen gegevens verzameld worden die de hypotheses zullen bevestigen of ontkrachten. Ook zal er als dat kan worden geholpen aan een stukje armoedebestrijding door middel van het delen van kennis door workshops, advies, ontwerp, business ontwikkelingen.
In April 2013 eindigt de reis en zullen de resultaten van het onderzoek zichtbaar worden.

Help mee!

Steun onze projecten vanaf €2,- per maand!

Word donateur Meld jouw project aan