De Groene Pint

De Groene Pint is de jaarlijkse ranglijst van de Nederlandse studentenverenigingen op het gebied van duurzaamheid. De Groene Pint is een initiatief van Students4Sustainability uitgevoerd in samenwerking met de Landelijke Kamer van Verenigingen en Studenten voor Morgen.


Waarom De Groene Pint?

Studentenverenigingen vervullen een belangrijke rol in onze samenleving. Deze verenigingen zijn niet alleen essentieel in het vergaren en overdragen van sociale vaardigheden, ook hebben ze een belangrijke voorbeeldfunctie ten opzichte van hun leden en andere organisaties. Met jaarlijks tienduizenden nieuwe leden hebben de verenigingen een zeer groot bereik binnen studerend Nederland. Studenten identificeren zich graag met hun vereniging en willen zich op allerlei vlakken inzetten voor de vereniging. Het is daarom evident dat de Nederlandse studentenverenigingen een cruciale rol spelen in de ontplooiing van de studenten en daarmee de ontwikkeling van onze samenleving.

Eén van de grote uitdagingen in onze samenleving is de transitie naar een duurzame wereld. Studenten zijn hierbij, als jonge generatie en toekomstige sleutelrol spelers, een zeer belangrijke doelgroep. Daarbij is de studententijd een cruciale vormende periode in het leven. Er is dus voor de verenigingen vanuit hun invloedrijke positie tegenover studenten een belangrijke rol weggelegd in de transitie naar een duurzame samenleving. S4S wil er voor zorgen dat de Nederlandse studentenverenigingen vooruitstrevend zijn op het gebied van duurzaamheid en daarmee een maatschappelijk verantwoord voorbeeld naar studenten zijn. Op deze manier kunnen we de invloedrijke Nederlandse student beter op de hoogte stellen van duurzame ontwikkelingen en op een bewustere manier laten omgaan met duurzaamheid in hun dagelijks leven en werk.

Het hoofddoel van De Groene Pint is hiermee als volgt gedefinieerd:
Alle studentenverenigingen, en daarmee een zeer groot deel van de Nederlandse studenten, zich als geheel sneller te laten ontwikkelen op het gebied van duurzaamheid. Dit zullen wij op twee manieren bereiken:
1) Door de individuele prestaties van verenigingen inzichtelijk te maken en te vergelijken. Hierdoor kunnen wij goede voorbeelden delen en kunnen verenigingen van elkaar leren, zodat niet elke vereniging opnieuw het wiel uit hoeft te vinden.
2) S4S zal jaarlijks een duurzaamheidsranglijst publiceren die voor verenigingen als stimulans zal werken om nog harder aan de slag te gaan met duurzame vraagstukken. 


Toetsingsmethode

De winnaars van De Groene Pint worden bepaald aan de hand van een door Students4Sustainability opgestelde vragenlijst. Students4Sustainability heeft deze vragenlijst in samenwerking met Studenten voor Morgen, Urgenda en professoren van het CML (Centrum voor Milieuwetenschappen Leiden) ontwikkeld. Voor de complete vragenlijst van 2019/ 2020, klik hier 

De vragenlijst is opgedeeld in vier hoofdonderdelen, te weten de sociëteit, inventaris & consumabel, integrale benadering en externe uitingen. Het vijfde onderdeel is een Juryprijs voor het beste duurzame initiatief. Bij dit onderdeel zal Urgenda als jury dienen.


Resultaat

Naar aanleiding van de antwoorden van alle deelnemende verenigingen wordt een ranking vastgesteld van de tien meest duurzame verenigingen. De tien beste verenigingen worden op volgorde van het totaalaantal punten in de ranglijst opgenomen. Ook is het mogelijk om de scores op de vier verschillende onderdelen te vergelijken. Er zijn aankomend jaar meerdere prijzen te winnen: 

Hoofdprijs

Toch blijven de belangrijkste resultaten: Alle studentenverenigingen en daarmee een zeer groot deel van de Nederlandse studenten, zich als geheel sneller te laten ontwikkelen op het gebied van duurzaamheid. Dit is mogelijk door de individuele prestaties van verenigingen inzichtelijk te maken en te vergelijken, waardoor goede voorbeelden gedeeld kunnen worden en verenigingen van elkaar kunnen leren, zodat niet elke vereniging opnieuw het wiel uit hoeft te vinden.


Help mee!

Steun onze projecten vanaf €2,- per maand!

Word donateur Meld jouw project aan