Komende evenementen

  • S4S Week

    19 feb. 2020 - 00:00  –  25 feb. 2020 - 00:00
  • Second2Startup

    16 mrt. 2020 - 16:30  –  16 mrt. 2020 - 21:00
  • Festable

    24 apr. 2020 - 13:00  –  25 apr. 2020 - 00:00

S4S Nieuws

Privacy protocol

Alle contactgegevens van donateurs en externe partijen die Students4Sustainability, in het vervolg S4S genoemd, in bezit heeft zullen met de grootst mogelijke zorg bewaard en beschermt voor zolang de donateur of externe partij hier toestemming voor geeft. De gegevens zullen niet zonder toestemming worden gedeeld. 

Indien een donateur zijn donateurschap wil opzeggen, kan een mail gestuurd worden naar secretaris@students4sustainability.nl. De contactgegevens van de persoon in kwestie zullen bij beëindiging van het donateurschap na bepaalde tijd uit de database worden verwijderd. Dit geldt ook voor afmeldingen voor de nieuwsbrief. 

Alle gegevens die worden gevraagd zullen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor de gegevens aan S4S verstrekt zijn en door S4S verzameld zijn. De gegevens die gevraagd worden zijn voor het doel noodzakelijk. 

Voor meer vragen over het privacy protocol dat S4S hanteert, mail naar secretaris@students4sustainability.nl